Sei lá que tipo de droga o nosso amigo está fumando mais Xarabin Xarabas, estou chocado. Xurubin Xarabós, ele é doido.